EN |  TK |  IT |  ES     

Konsorsiyumumuzla
tanışınULA HALK EĞİTİM MERKEZİ

Kurumumuz yetişkinler için sürekli çeşitli kurslar , eğitimler , konfereanslar düzenleyen resmi bir kurumdur.

Vizyon : Çağı yakalayarak mükemmelliğe erişmiş; çevresinde aranılan örnek ve önder bir kurum olmak.

Misyon : Biz, Ula Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak ilçe merkezimiz, beldelerimiz ve köylerimizin üzerinde kurulduğu fiziki alanı bir atölye, bu alan üzerinde yaşayan yurttaşlarımızı kursiyer kabul ederek bütün bu kursiyerlerimizin ilgi ve istekleri doğrultusunda kişilere istihdam imkanı ve kolaylığı sağlamak, iş kurma ve iş bulmalarını desteklemek, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmek, yöremizdeki unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı araştırıp yaşatmak ve yeni nesillere öğretilmesini sağlamak, Türk Folklörünün önemli ögelerinden olan Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve bağlama öğretimi çalışmalarına ağırlık vererek yurttaşlarımızın sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı nesiller yetiştirmektir.

WEB : http://ulahem.meb.k12.tr
Adres : Ayazkıyı Mahallesi R. Gündüz Cad. No9/2ULA/MUĞLA

Daha fazla bilgi